logologoPB
FacebookFeed

17 Lut

Instytuty badawcze KE szukają naukowców

Posted by

 

Komisja Europejska zbiera zgłoszenia od naukowców zainteresowanych pracą we Wspólnym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC).

Aktualnie otwarty pierwszy nabór ma na celu utworzenie bazy danych kandydatów, spośród których będą rekrutowani pracownicy naukowi do poniższych Instytutów JRC:

- Instytut Materiałów Referencyjnych i Pomiarów, Geel, Belgia

- Instytut Pierwiastków Transuranowych, Karlsruhe, Niemcy

- Instytut ds. Energii i Transportu, Petten, Holandia

- Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli, Ispra, Włochy

- Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, Ispra, Włochy

- Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumentów, Ispra, Włochy

- Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych, Sewilla, Hiszpania

oraz do jednostek zarządzających JRC w Brukseli i Isprze.

Poszukiwani kandydaci powinni mieć obywatelstwo UE, stopień doktora lub odpowiednie doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków będzie obejmował - oprócz prowadzenia badań - np. utrzymywanie kontaktów z organami krajowymi i regionalnymi zajmującymi się nauką i badaniami w UE, uczestniczenie w komisjach oceniających projekty badawcze, analiza polityk UE, czy przygotowywanie sprawozdań naukowych i artykułów.


Więcej info: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-iv-researchers