logologoPB
FacebookFeed

19 Lut

Stypednia dla doktorantów

Posted by

 

Ambasada Francji w Polsce oraz Instytut Francuski w Polsce, w ramach wymiany naukowej, przyznają stypendia polskim doktorantom, którzy dyplom przygotowują w obu krajach jednocześnie pod opieką promotorów z Polski i Francji.
Wnioski przyjmowane są do 6 marca br.

Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby uzyskać stopień naukowy doktora jednocześnie we Francji i w Polsce pod opieką dwóch promotorów, polskiego i francuskiego.

Dotyczy wszystkich kierunków studiów, oprócz medycyny, gdzie procedura jest inna.

Kandydat musi spełniać następujące warunki:

  • posiadać obywatelstwo polskie
  • dobrze znać język francuski (i/lub angielski, jeżeli program studiów będzie realizowany w tym języku)
  • posiadać dyplom ukończenia studiów pozwalający na kontynuację studiów wyższych we Francji
  • złożyć komplet wymaganych dokumentów


Czas trwania

Stypendium pokrywa koszt trzech pobytów we Francji w ciągu trzech lat, maksymalnie po pięć miesięcy w każdym roku akademickim, w okresie od 1 października do końca lutego następnego roku.

Wysokość stypendium
Stypendysta otrzymuje ok. 767 € (netto) na każdy miesiąc spędzony we Francji (wpłata dokonywana jest na konto założone w banku we Francji)

Inne świadczenia

- Stypendium pokrywa koszty wpisowego(do kwoty 6100 € rocznie)

- Stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia, z możliwością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (mutuelle santé complémentaire)

- Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Mogą jednak znaleźć inną formę zakwaterowania. W obu przypadkach istnieje możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy (patrz FAQ).

- Student może otrzymać wsparcie finansowego przy zakupie laptopa oraz

- dofinansowanie druku pracy doktoranckiej,

Uwaga: Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską a Francją. Campus France
(agencja zarządzająca stypendiami) finansuje natomiast przejazd z Paryża do miejsca zamieszkania.


Więcej info: http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/prezentacja2/bgf-doktorat-cotutelle/