logologoPB
FacebookFeed

15 Paź

Certyfikat Marie Curie dla uczestników projektów 7PR

Posted by

Uczestnicy projektów Marie Curie mogą ubiegać się o Marie Curie Certificate Award – certyfikat poświadczający udział w projekcie w ramach Akcji Marii Curie w 7. Programie Ramowym.

Wniosek o wystawienie certyfikatu musi zostać złożony online przez osobę kontaktową projektu wskazaną w Umowie Grantowej (Grant Agreement).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Badań (Research Executive Agency – REA).