logologoPB
FacebookFeed

28 Kwi

Rusza 670 mln zł dla rozwoju polskich MŚP

Posted by

Od maja przedsiębiorcy zyskają dostęp do nowej oferty preferencyjnego finansowania. Pierwszy polski pośrednik leasingowy instrumentów finansowych programów ramowych UE na lata 2014-2020 udostępni łącznie 670 mln zł. Oferta zostanie uruchomiona w ramach dwóch programów Komisji Europejskiej: Horyzont 2020 oraz COSME.

Dzięki umowom podpisanym z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, nowy pośrednik finansowy: Raiffeisen-Leasing Polska uruchamia ofertę w ramach programów Horyzont 2020 oraz COSME. Jest przy tym pierwszym w Polsce (oraz jednym z nielicznych w Europie) pośrednikiem programów UE, oferującym finansowanie leasingiem.

– Program Horyzont 2020 ma za zadanie poprawę konkurencyjności Europy, poprzez wzrost innowacyjności i zachęcenie sektora prywatnego do zwiększenia wydatków na działalność badawczo-rozwojową. Z budżetem blisko 80 mld euro stanowi główne narzędzie wdrażania Unii Innowacji, flagowej inicjatywy strategii wzrostu Europa 2020. W skali europejskiej Polska należy do tzw. umiarkowanych innowatorów, toteż każdy rodzaj wsparcia w tym zakresie jest cenny. Polski rząd, poprzez wyspecjalizowane instytucje – krajowe punkty kontaktowe – stara się wesprzeć polskich kandydatów w staraniach o środki z tego dodatkowego źródła finansowania. Cieszę się, że w efekcie tych działań, kolejna instytucja finansowa dołącza do grona sojuszników w budowaniu innowacyjnej gospodarki w Polsce – powiedział Jarosław Gowin, wiceprezes rady ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

W ramach umowy Raiffeisen-Leasing dotyczącej programu COSME, polscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć na preferencyjny leasing i pożyczki o łącznej wartości 520 mln zł. Umowa została zawarta pod koniec 2015 r., natomiast obecnie następuje jej rynkowe wdrożenie.

Z kolei w ramach wspierającego innowacyjność instrumentu InnovFin programu Horyzont 2020, przedsiębiorcy zyskają dostęp do kolejnych 150 mln zł preferencyjnego finansowania. W efekcie zawartej w ostatnich dniach umowy Raiffeisen-Leasing stał się największym pośrednikiem instrumentu InnovFin w Polsce.

Oferta Raiffeisen Leasing w ramach InnovFin – instrumentu finansowego wspierającego innowacyjność przedsiębiorstw – obejmuje finansowanie leasingiem lub pożyczką o wartości do 1 mln EUR. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy ubiegający się o preferencyjne finansowanie muszą wypełnić przynajmniej jedno z umownych kryteriów innowacyjności. Mogą przy tym liczyć na lepszą strukturę transakcji, niż w ramach standardowego finansowania, a więc np. na korzyści cenowe.

Z kolei oferta dla MŚP w ramach COSME obejmie preferencyjny leasing lub pożyczki o wartości od 25 do 150 tys. EUR (104-600 tys. PLN). Środki te mogą służyć do sfinansowania m.in. zakupu pojazdu dostawczego, sprzętu IT, linii produkcyjnej lub maszyn niezbędnych do rozwoju firmy. Dzięki wsparciu UE, Raiffeisen-Leasing Polska zaoferuje m.in. wydłużony okres spłaty oraz obniżone wymagania dotyczące zabezpieczenia i wkładu własnego, co często decyduje o możliwości objęcia finansowaniem danego przedsiębiorcy ze świetnym pomysłem biznesowym. Przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o obniżenie do zera wstępnej opłaty leasingowej.

Preferencyjne finansowanie będzie dostępne przez dwa lata, z możliwością przedłużenia. Finansowanie ze wsparciem UE nie stanowi pomocy publicznej i nie jest wiążą się z nim ograniczenia występujące w przypadku pomocy publicznej.

Dwa największe programy operujące instrumentami finansowymi to COSME (Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MSP) i Horyzont 2020 (Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji). Zadaniem COSME jest wspieranie europejskich przedsiębiorstw, przede wszystkim mikro, małych i średnich, zarówno na etapie powstawania, jak i rozwoju oraz ekspansji.

W programie Horyzont 2020 można liczyć na wsparcie dla działalności badawczo-innowacyjnej, podejmowanej w przedsiębiorstwach bądź we współpracy z nimi. Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy angażują się w taką działalność (i mogą wykazać to np. za pomocą patentów lub realizacji wspólnych projektów z jednostkami naukowymi), bądź też mają taki zamiar i poszukują środków na jego realizację.

Pełna informacja dostępna jest na stronie KPK.