logologoPB
FacebookFeed

Współpraca w ramach H2020 – spotkanie brokerskie

Regionalny Punkt Kontaktowy przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska jest współorganizatorem jednodniowego spotkania brokerskiego, które będzie doskonalą okazją do nawiązania współpracy z podmiotami poszukującymi partnerów do projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020.

International Networking Day on Factories of the Future

Zagadnienia europejskiego i polskiego potencjału badawczo-innowacyjnego w dziedzinie technologii produkcji oraz zwiększenie synergii pomiędzy krajowymi i unijnymi źródłami finansowania będą poruszone podczas International Networking Day and Brokerage Event on Factories of the Future, który odbędzie się 19 maja w Warszawie.

Bezpłatna oferta Sieci KPK dla MŚP

Sieć KPK oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, we współpracy z partnerami zewnętrznymi, zapraszają na bezpłatne szkolenia dedykowane możliwościom uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w programie Horyzont 2020.