logologoPB
FacebookFeed

Trwają prace nad Białą Księgą Innowacyjności

Rada ds. Innowacyjności rozpoczęła prace nad Białą Księgą, w której znajdą się m.in. opis rozwoju polskich innowacji oraz wykaz barier i utrudnień w ich wprowadzeniu. Dokument będzie punktem wyjścia do stworzenia „dużej ustawy o innowacyjności”.

Dolina śmierci innowacji – ekspert KPK Marta Krutel radzi jak jej uniknąć

Gdy kończą się publiczne pieniądze na badania i rozwój, a powstałe w ich efekcie produkty jeszcze nie przynoszą zysków, firmy stają na krawędzi. Albo odniosą sukces, albo znikną z rynku.

 

“IncoNet EaP Summer School 2016” – już można się zgłaszać

Już można zgłaszać się do udziału w “IncoNet EaP Summer School 2016”, która odbędzie się w dniach 13-17 czerwca 2016 r. w Wiedniu.

Zaproszenie skierowane jest do początkujących naukowców i do kierowników projektów badawczych.

 

„Premia na Horyzoncie” – otwarty nabór wniosków

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu „Premia na Horyzoncie” na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” oraz w programie Euratom.

Dofinansowanie projektów MSCA RISE przez MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało informację dotyczącą możliwości przyznania dodatkowych środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego realizowanego na podstawie grantu Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange.

Stypendia czekają na wybitnych młodych naukowców

Przypominamy, że wybitni młodzi badacze mogą ubiegać się o stypendia MNiSW na rozwój działalności naukowej. O finansowanie mogą starać się naukowcy, którzy nie ukończyli jeszcze 35 lat i prowadzą badania naukowo-rozwojowe. Tegoroczny nabór wniosków potrwa do 31 marca 2016 r.

Komunikat KPK o zamiarze powołania przez KE grupy doradców

Komisja Europejska zamierza powołać grupę doradców, którzy wejdą w skład Open Science Policy Platform (OSPP). Grupa ma składać się z 20-30 ekspertów reprezentujących europejskie instytucje naukowe.

Komunikat KPK o otwartych konsultacjach

Komunikat Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje w sprawie nowych programów pracy w Horyzoncie 2020 na lata 2018-2020.