logologoPB
FacebookFeed

05 Mar

Kongres Innowacji Polskich

Posted by

Kongres Innowacji Polskich będzie okazją do zaprezentowania osiągnięć polskiej nauki i biznesu w dziedzinie innowacyjnych technologii i rozwiązań, a także będzie miejscem wymiany informacji i myśli oraz nawiązania nowych kontaktów. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE objął patronat nad Kongresem. Andrzej Galik - zastępca dyrektora KPK PB UE weźmie udział w sesji otwierającej.

05 Mar

Jak przygotować wnioski na SME Instrument - wskazówki dla firm

Posted by

Komisja Europejska opublikowała listę wskazówek dla potencjalnych aplikantów do Instrumentu MŚP. Zostały one opracowane na podstawie wyników uzyskanych z analizy ponad 2500 wniosków. Niektóre z tych wskazówek mogą wydawać się oczywiste, ale na sukces wniosku mogą wpłynąć, nieistotne z pozoru, szczegóły.

26 Lut

Fazy I i II w ramach Instrumentu dla MŚP

Posted by

Do 18 marca br. można składać wnioski do fazy I i II w ramach Instrumentu dla MŚP. Instrument ten jest skierowany do innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie finansowe oferowane w zakresie instrumentu ma umożliwić skuteczną komercjalizację rozwiązania na rynku europejskim, poprzez weryfikację komercyjną i technologiczną (faza I) oraz doprowadzenie technologii do momentu, kiedy będzie gotowa do wdrożenia (faza II).