logologoPB
FacebookFeed

26 Wrz

Zapytanie ofertowe

Posted by

 

Zapytanie ofertowe na przygotowanie koncepcji, materiałów warsztatowych i przeprowadzenie warsztatów wykorzystujących metodologię design thinking oraz wszystkie elementy schematu design thinking  w łącznym wymiarze 8 godzin dydaktycznych.

Zapytanie ofertowe

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty