logologoPB
FacebookFeed

12 Mar

Katalog projektów ze Środowiska finansowanych w ramach H2020

Posted by

 

 

Komisja Europejska opublikowała katalog projektów, które otrzymały dofinansowanie w konkursach z 2014 w ramach działania w dziedzinie klimatu, środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowcami (SC5) programu Horyzont 2020.

Wśród beneficjentów są instytucje z Polski.

Katalog opublikowano na stronie KE.