logologoPB
FacebookFeed

26 Paź

Szerszy dostęp do prac naukowych i wyników badań - nowy program MNiSW

Posted by

Polscy studenci i badacze będą mogli swobodnie korzystać z otwartych repozytoriów, cyfrowych bibliotek, bezpłatnych czasopism i publikacji naukowych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego przyjęło strategię otwartego dostępu (OD) do treści naukowych.

Więcej informacji na stronie MNiSW