logologoPB
FacebookFeed

29 Paź

Międzynarodowe spotkanie brokerskie dot. innowacji społecznych

Posted by

Spotkanie jest integralną częścią 2-dniowej konferencji dotyczącej innowacji społecznych organizowanej przez ZSI - Zentrum für Soziale Innovation z Wiednia oraz realizatorów kilku projektów finansowany w ramach 7. Programu Ramowego. Wydarzenie brokerskie organizowane jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w ramach projektu NET4SOCIETY.

Więcej informacji na stronie KPK