logologoPB
FacebookFeed

30 Mar

Trwają prace nad Białą Księgą Innowacyjności

Posted by

Rada ds. Innowacyjności rozpoczęła prace nad Białą Księgą, w której znajdą się m.in. opis rozwoju polskich innowacji oraz wykaz barier i utrudnień w ich wprowadzeniu. Dokument będzie punktem wyjścia do stworzenia „dużej ustawy o innowacyjności”.

Biała Księga Innowacyjności zostanie opracowana na podstawie opinii i doświadczeń wszystkich, którzy są zaangażowani we wdrażanie lub opracowywanie nowatorskich i innowacyjnych projektów: od przedsiębiorców i startupowców po naukowców i brokerów innowacji.

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych resortów wchodzących w skład Rady ds. Innowacyjności udostępniony został formularz zgłoszeniowy, za pośrednictwem którego do 15 kwietnia 2016 r. można nadsyłać swoje uwagi, pomysły i komentarze.

Więcej na stronie MNiSW.