logologoPB
FacebookFeed

07 Kwi

Marie Skłodowska-Curie (RISE) - niedługo zakończenie naboru wniosków

Posted by

 

Jakie działania ma na celu MSCA RISE?

Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) pracującymi w różnych krajach i sektorach.

Cel:

Projekt ma na celu wymianę wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniających się tak do rozwoju innowacji, jak i zaawansowania poziomu europejskich badań oraz rozwoju kariery uczestniczących pracowników.

Kto może składać wniosek projektowy?

Komplementarny maksymalnie 4-letni projekt badawczy i innowacyjny realizowany przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone H2020)

Na czym polega istota projektu?

Projekt oparty jest na oddelegowywaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum. Pracownik może być oddelegowany, jeśli pracował lub był związany z macierzystą instytucją wysyłającą co najmniej przez 6 miesięcy. Realizacja projektu, oprócz działań badawczych i innowacyjnych, powinna obejmować także organizację szkoleń i konferencji.

Jakie projekty są wspierane?

Unijne fundusze wspierają projekty:

1. wymiany międzysektorowej zarówno pomiędzy krajami członkowskimi i stowarzyszonymi, jak i z krajami trzecimi (ale nie w obrębie tego samego kraju);

2. wymiany pracowników sektora akademickiego, ale tylko pomiędzy Europą i krajami trzecimi oraz

3. kombinację obu powyższych możliwości.

 

Najbliższy termin skadania wniosków: 28.04.2016 r. godzina 17:00

Dokładne informacje, dokumenty, formularze, FAQ czy wniki znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej