logologoPB
FacebookFeed

Fazy I i II w ramach Instrumentu dla MŚP

Do 18 marca br. można składać wnioski do fazy I i II w ramach Instrumentu dla MŚP. Instrument ten jest skierowany do innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie finansowe oferowane w zakresie instrumentu ma umożliwić skuteczną komercjalizację rozwiązania na rynku europejskim, poprzez weryfikację komercyjną i technologiczną (faza I) oraz doprowadzenie technologii do momentu, kiedy będzie gotowa do wdrożenia (faza II).

Badania kliniczne w H2020 - webinarium

Webinarium jest skierowane w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw i instytutów badawczych zainteresowanych złożeniem wniosków, które obejmują badania kliniczne w projektach Horyzontu 2020. Udział jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja.