logologoPB
FacebookFeed

Nagroda dla Innowatorek

Jeśli jesteś założycielką lub współzałożycielką działającego przedsiębiorstwa oraz korzystałaś z funduszy UE na badania i innowacje to ta nagroda jest dla Ciebie!

Stypendium na studia magisterskie w ramach KIC InnoEnergy

Do 26 kwietnia trwa druga tura naboru na stypendia na studia magisterskie Clean Fossil and Alternative Fuels Energy w ramach KIC InnoEnergy.

Zbliża się termin składania wniosków w ramach Instrumentu dla MŚP

18 marca 2015 to pierwszy w tym roku termin składania wniosków do fazy I i II w ramach Instrumentu dla MŚP.

Open Research Data: Implications for Science and Society

Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 maja 2015 r. w Warszawie. Skierowana jest do wszystkich zainteresowanych zarówno korzystaniem z otwartych danych badawczych ...

Europejski Kongres Gospodarczy

Największa impreza biznesowa Europy Centralnej (20-22.04.2015 r., Katowice) - to trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata.

Katalog projektów ze Środowiska finansowanych w ramach H2020

Komisja Europejska opublikowała katalog projektów, które otrzymały dofinansowanie w konkursach z 2014 w ramach działania w dziedzinie klimatu, środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowcami (SC5) programu Horyzont 2020.

Poszukiwani partnerzy do projektu GRAPHENE

Projekt GRAPHENE (w ramach inicjatywy FET Flagship) poszukuje nowych partnerów przemysłowych z obszaru technologii biomedycznych. Nowo wybrani partnerzy będą włączeni do prac w ramach pakietów naukowo-technologicznych tego pierwszego projektu flagowego programu Horyzont 2020. Termin składania wniosków upływa 16 marca 2015 r.

Horyzont 2020 - prawie 200 otwartych konkursów

Otwarte przez Komisję Europejską konkursy obejmują zarówno badania podstawowe, jak i wdrożenia nowych rozwiązań na rynek ze wszystkich dziedzin naukowych. Tematy konkursów, wymagana dokumentacja i zasady składania wniosków znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

Kongres Innowacji Polskich

Kongres Innowacji Polskich będzie okazją do zaprezentowania osiągnięć polskiej nauki i biznesu w dziedzinie innowacyjnych technologii i rozwiązań, a także będzie miejscem wymiany informacji i myśli oraz nawiązania nowych kontaktów. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE objął patronat nad Kongresem. Andrzej Galik - zastępca dyrektora KPK PB UE weźmie udział w sesji otwierającej.

Jak przygotować wnioski na SME Instrument - wskazówki dla firm

Komisja Europejska opublikowała listę wskazówek dla potencjalnych aplikantów do Instrumentu MŚP. Zostały one opracowane na podstawie wyników uzyskanych z analizy ponad 2500 wniosków. Niektóre z tych wskazówek mogą wydawać się oczywiste, ale na sukces wniosku mogą wpłynąć, nieistotne z pozoru, szczegóły.