logologoPB
FacebookFeed

Szkolenia PolDoc dla naukowców

Informacje o ciekawych szkoleniach dla młodych naukowców organizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów (PolDoc).

Innovators Under 35

Do 31 marca br. przyjmowane są nominacje do pierwszej polskiej edycji konkursu "Innovators Under 35", którego partnerem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Zgłaszać można młodych przedsiębiorców i badaczy - autorów prac w dziedzinie: Internetu, biotechnologii, telekomunikacji, transportu, materiałów i energii.

Stypednia dla doktorantów

Ambasada Francji w Polsce oraz Instytut Francuski w Polsce, w ramach wymiany naukowej, przyznają stypendia polskim doktorantom, którzy dyplom przygotowują w obu krajach jednocześnie pod opieką promotorów z Polski i Francji.
Wnioski przyjmowane są do 6 marca br.

Mobilność Plus - IV edycja

Do 15 kwietnia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach IV edycji konkursu Mobilność Plus. Celem konkursu jest finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych przez pracowników naukowych i doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

GRANTY EUROPEJSKIEJ RADY ds. BADAŃ NAUKOWYCH (ERC - European Research Council)

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła konkurs na granty dla doświadczonych naukowców. O granty mogą starać się doświadczeni naukowcy z dowolnego kraju świata o uznanym dorobku naukowym.
Wnioski można składać do 2.06.2015 r.

Instytuty badawcze KE szukają naukowców

Komisja Europejska zbiera zgłoszenia od naukowców zainteresowanych pracą we Wspólnym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC).

Centrum badawcze z Irlandii poszukuje partnerów do współpracy

Centrum badawcze z Irlandii poszukuje partnerów do współpracy.

Uniwersytet Żyliński poszukuje partnerów do projektu w konkursie EE-18-2015

Uniwersytet Żyliński poszukuje partnerów do projektu w konkursie EE-18-2015.

Firma SYNYO zainteresowana współpracą w projektach ICT

Firma SYNYO zainteresowana współpracą w projektach ICT.

Dzień informacyjny - Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan - materiały

Szanowni Państwo, w dniu 18 listopada 2014r. w IPPT PAN w Warszawie odbył się dzień informacyjny dotyczący priorytetu Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan w programie ramowym Horyzont 2020. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi podczas tego wydażenia.