logologoPB
FacebookFeed

Dzień informacyjny w obszarze Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na Dzień Informacyjny dotyczący 2. konkursu w obszarze Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka, który odbędzie się  14 października 2014 r. w Warszawie.

Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej

Granice międzynarodowej ochrony własności intelektualnej  oraz Międzynarodowa ochrona własności przemysłowej. Procedury ochronne i zwalczanie naruszeń – to tytuły dwóch bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Urząd Patentowy.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na przygotowanie koncepcji, materiałów warsztatowych i przeprowadzenie warsztatów wykorzystujących metodologię design thinking oraz wszystkie elementy schematu design thinking  w łącznym wymiarze 8 godzin dydaktycznych.

Planowane Szkolenia RPK Białystok

Szanowni Państwo, przedstawiamy planowany harmonogram szkoleń, realizowanych przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Dzień Otwarty w Urzędzie Patentowym RP

Urząd Patentowy RP (UPRP) po raz kolejny współuczestniczy w Festiwalu Nauki w Warszawie, organizując Dzień Otwarty.

PHC-07-2014:National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene (NIPH-NIH)

National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene (NIPH-NIH) is looking for partners in NIPH-NIH_search form PHC-07

SFS-12-2014;PHC-04-2015;PHC-33-2015:National Institute of Public Health – POLAND

National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene (NIPH-NIH) is looking for partners in SFS- 12PHC-04 PHC-33 Horizon_2020

10 mln zł na dofinansowanie ochrony patentowej dla przedsiębiorców i naukowców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło czwarty konkurs w programie Patent Plus, którego celem jest wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową.

Polibienestar Research Institute – University of Valencia

Polibienestar Research Institute – University of Valencia zainteresowany partnerstwem w projektach H2020

UCL poszukuje instytucji zainteresowanej koordynacją projektu MSCA COFUND

Université Catholique de Louvain z Belgii – UCL poszukuje instytucji zainteresowanej koorydnacją projektu COFUND