logologoPB
FacebookFeed

Aktualności

31 Lip

Trwa nabór wniosków w ramach programu Praxis

Posted by

Do 15 września 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Praxis. Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.

Zgłoszenia mogą przesyłać przedstawiciele wszystkich dziedzin nauki, o ile spełniają przedstawione poniżej warunki:

  •     są pracownikami naukowymi zamieszkałymi w Polsce i zatrudnionymi na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP;
  •     są doktorantami z polskich jednostek naukowych, zamieszkałymi w Polsce;
  •     są absolwentami studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.


Zgodnie z regulaminem programu staż w zagranicznej firmie może trwać od 1 do 6 miesięcy. W czasie przebywania na stażu wypłacane są następujące świadczenia:

  •     ryczałt na koszty utrzymania (w wysokości zależnej od kraju, w którym odbywany jest staż, kwotą bazową jest 1 555 euro miesięcznie);
  •     miesięczny dodatek podróżny – 600 euro na każde pełne 30 dni pobytu;
  •     refundację wydatków (tylko w przypadku jednostki naukowej), na pokrycie opłat związanych z zapewnieniem stanowiska pracy (tzw. bench fee), do 650 euro  miesięcznie.

 

Składanie wniosków w ramach konkursu Praxis odbywa się za pośrednictwem strony http://szkolenia.fnp.org.pl/.

Więcej informacji: http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/