logologoPB
FacebookFeed

Aktualności

20 Sie

ETNA Plus Academy – szkolenie dla koordynatorów i uczestników projektów w obszarze transportu

Posted by

 

Konsorcjum projektu ETNA Plus, skupiające przedstawicieli europejskiej sieci punktów kontaktowych obszaru Smart, Green and Integrated Transport, informuje o szkoleniu dla potencjalnych koordynatorów projektów z krajów EU13.

 

Celem szkolenia jest stymulowanie podmiotów z nowych krajów członkowskich UE do aktywnego uczestnictwa i koordynacji projektów badawczych w obszarze transportu w programie Horyzont 2020. W programie przewidziano szerokie podejście do problematyki przygotowywania i realizacji projektów.

 

Szkolenie odbędzie się 14 listopada 2014 roku w Bratysławie.

 

Szczegółowe informacje, w tym procedura naboru uczestników, dostępne są na stronie: http://www.transport-ncps.net/services/etna-academy.html

 

Organizatorzy szkolenia przewidzieli możliwość refinansowania kosztów podróży koordynatorów w kwocie do 500 euro.