logologoPB
FacebookFeed

Aktualności

03 Wrz

O inwestycjach zagranicznych, konkurencyjności polskiej gospodarki oraz B+R podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

Posted by

 

Czy inwestowanie państwa oraz prywatnego kapitału w badania i rozwój mogą zwiększyć globalne znaczenie naszego kraju? Jak przyciągać zagranicznych inwestorów do  budowy potencjału polskiej gospodarki i nauki? Między innymi na takie pytania będą starali się znaleźć odpowiedzi uczestnicy dzisiejszej debaty. Bierze w niej udział zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Leszek Grabarczyk.

 

W debacie „25 lat przemian gospodarczych w Polsce. Rola inwestycji zagranicznych w okresie transformacji – doświadczenia i rekomendacje” udział biorą: Lech Wałęsa - Prezydent RP w latach 1990-1995, Jan Krzysztof Bielecki – przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Olgierd Dziekoński, minister z Kancelarii Prezydenta RP, Beata Stelmach – Prezes General Electric, Polska i Kraje Bałtyckie, Marek Kapuściński – Prezes Procter&Gamble Europa Centralna, Andrzej Dąbrowski - Prezes Rady Nadzorczej PM China Management, Jan Król – ekonomista, członek Rady Nadzorczej Instytutu Lecha Wałęsy oraz Leszek Grabarczyk - zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Ich udział w debacie z pewnością przyniesie wiele ciekawych spostrzeżeń dotyczących roli inwestycji zagranicznych w powodzeniu transformacji polskiej gospodarki po 1989 roku. Będzie też sprzyjać wypracowaniu rekomendacji dla strategicznych kierunków dalszego jej rozwoju. Czy współpraca nauki i biznesu będzie jednym z nich? - Dotychczas Polska była atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych ze względu na dobrze przygotowaną kadrę pracowniczą. Od kilku lat w miejsce prostych inwestycji związanych z produkcją, przyciągamy firmy świadczące usługi dla biznesu oraz reprezentujące sektor high-tech. Naszym atutem staje się coraz lepsze zaplecze naukowo-badawcze oraz wysoko wykwalifikowana kadra – podkreśla Leszek Grabarczyk,  zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Jakich inwestycji zagranicznych potrzebuje teraz polska gospodarka? I jaką rolę w ich generowaniu może odgrywać Narodowe Centrum Badań i Rozwoju? Inwestycje w obszarze B+R będą w najbliższych latach kluczowe dla Polski  – podkreśla dyrektor Grabarczyk. Inwestycje zagraniczne systematycznie podnoszą konkurencyjność polskiej gospodarki i pozwalają kształcić kadry na najwyższym światowym poziomie –  dodaje.

 

Punktem wyjścia do dzisiejszej dyskusji panelowej podczas Forum będzie prezentacja raportu Zagraniczni Inwestorzy 25-leciaopracowanego przez Instytut Lecha Wałęsy we współpracy redakcyjnej z Polską Agencją Prasową.

 

Drugiego dnia Forum Ekonomicznego w Krynicy dyrektor Leszek Grabarczyk weźmie udział w panelu dyskusyjnym „Polityka klimatyczna UE a konkurencyjność i innowacyjność gospodarek państw unijnych”. Wezmą w nim udział: Jiri Feist - Dyrektor ds. Strategii EP Energy a.s. (Czechy), Bryony Worthington - Minister ds. Energii i Zmian Klimatycznych w Gabinecie Cieni Brytyjskiej Izby Lordów, Robert Stelmaszczyk -  Prezes Zarządu RWE Stoen Operator Sp. z o.o., Krzysztof Żmijewski - Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Bolesław Jankowski – Wiceprezes Badania Systemowe "EnergSys" Sp. z o.o., prof. Zbigniew Karaczun - Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego oraz Monika Morawiecka - Dyrektor Departamentu Strategii, PGE S.A. Moderatorem dyskusji będzie Wojciech Hann, Partner w Dziale Doradztwa Finansowego, Środkowoeuropejski Zespół Energetyki i Zasobów Naturalnych Deloitte. Uczestnicy debaty przyjrzą się wyzwaniom, jakie wiążą się z przyjętym przez UE na lata 2013-14 Pakietem Energetyczno – Klimatycznym oraz projektem unijnego planu działania w zakresie energii do roku 2050 (tzw. Energy Roadmap 2050).

 

Podczas XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy ma miejsce także organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego panel dyskusyjny „Nauka i innowacja w Polsce – strategie rozwoju”. W prowadzonej przez prof. Marka Ratajczaka, Sekretarza Stanu w MNiSW dyskusji udział biorą: dr Wolfgang Burtscher - Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrekcja Generalna ds. Badań i Rozwoju Komisji Europejskiej, Dariusz Marzec - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGE S.A., Andrzej Klesyk - Prezes Zarządu PZU S.A. oraz prof. Jan Schmidt - Rektor Politechniki Warszawskiej.

 

Żródło: NCBiR