logologoPB
FacebookFeed

Aktualności

03 Lis

Warsztaty pt. „Jak napisać wniosek projektowy ERC w programie Horyzont 2020 - ćwiczenia praktyczne”

Posted by

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE zaprasza na Warsztaty pt. Jak napisać wniosek projektowy ERC w programie Horyzont 2020 - ćwiczenia praktyczne, które odbędą się 25 listopada 2014r. w godzinach 10.45 - 14.00 na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej , sala 128 (I piętro) ul. Wiejska 45A ,Białystok.

 

 

Zakres tematyczny spotkania:

- Przygotowanie wniosku projektowego

- Ocena wniosku projektowego

- Przygotowanie formularzy A (on-line)

- Omówienie szczegółów przygotowania projektu:

- część B1: CV, track record, synopsis

- najczęstsze opinie ekspertów: mocne i słabe strony, typowe błędy

- część B2: opis projektu

- najczęstsze opinie ekspertów: mocne i słabe strony, typowe błędy

 

Spotkanie poprowadzi ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dr Wiesław Studencki.

Udział w warsztatachjest bezpłatny.

 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) wspiera twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Klasyczny podział na badania podstawowe i stosowane nie ma znaczenia: badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy.

ERBN finansuje kilka rodzajów grantów badawczych:

- ERC Starting Grant – dla początkujących naukowców, 2-7 lat po doktoracie: do 1,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat,

- ERC Consolidator Grant – dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat,

- ERC Advanced Grant – dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym: do 2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat

 

AGENDA WARSZTATÓW

Formularz Zgłoszeniowy: