logologoPB
FacebookFeed

Aktualności

14 Lis

Aktualne oferty stypendialen dla naukowców

Posted by

 

 

Poniżej przedstawiamy aktualne oferty stypendialne dla naukowców (wg terminów aplikowania):

- Wybrany kraj – staże Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; doktoranci, dr, pracownicy naukowi; 15 grudnia 2014;http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/

-Austria (Institute for Human Sciences) – stypendia im. J. Tischnera dla doktorantów i dr; nauki społ.-human.; 20 grudnia 2014; www.iwm.at/fellowships/jozef_tischner/

-Granty Narodowego Centrum Nauki: PRELUDIUM; SONATA i OPUS; 15 grudnia; http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

-Wybrany kraj - stypendia Fundacji Crescendum Est-Polonia; 31 grudnia 2014; http://crescendumest.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=15&Itemid=59

-Belgia – stypendia badawcze, po doktoracie; 1 stycznia 2015; http://www.uclouvain.be/en-movein.html

-Włochy - stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów; 15 stycznia 2015;www.bfny.org/english/fellowships.cfm

-Szwecja – Visby Programme - stypendia dla doktorantów i dr; 15 stycznia 2015; https://studyinsweden.se/scholarship/visby-programme-scholarships-for-phd-studies-and-postdoctoral-research/

-Różne kraje - stypendia wyszehradzkie w krajach Grupy i krajach Partnerstwa Wschodniego; 31 stycznia 2015; http://visegradfund.org/scholarships

-Różne kraje – stypendium dla doktorantów (do 27 lat); biomedycyna; 1 lutego 2014; http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html

-Europa – Starting Grant ERC (European Research Council) dla doktorów; 2 lutego 2015; http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18630

-European Molecular Biology Organisation – krótkie 3-miesięczne stypendia; należy aplikować 3 msc. przed planowanym wyjazdem; http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#about

-USA (Portland, Oregon) – stypendia World Forest Institute; należy aplikować 2 msc. przed planowanym wyjazdem; http://wfi.worldforestry.org/index/international-fellowship.html

-Finlandia – stypendia dla doktorantów; termin aplikowania: 5 msc. przed planowanym wyjazdem; http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships

 

źródło: Centrum Informacji dla Naukowców Euraxes