logologoPB
FacebookFeed

Aktualności

26 Lut

„PAKT DLA INNOWACYJNOŚCI” podpisany

Posted by

 

19 lutego br., w obecności wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, Polski Instytut Technologii, skupiający szereg uczelni technicznych i instytutów naukowych oraz Krajowa Izba Gospodarcza podpisały „PAKT DLA INNOWACYJNOŚCI”.

  Hasłem Paktu jest: „Czas na rozwój polskich technologii”, a główne cele to:

  • praktyczną realizację planów osiągnięcia pułapu 1,7% PKB GERD wydatków na B+R, w tym BERD 0,9% PKB, w oparciu o uruchomienie strumienia środków prywatnych;
  • integrację środowiska naukowego i podjęcie bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami nad rozwojem i komercjalizacją polskich technologii;
  • wsparcie dla budowy kompleksowego i zintegrowanego ekosystemu innowacji stymulującego rozwój polskich technologii i pobudzającego polską innowacyjność;
  • tworzenie warunków dla optymalnego wykorzystania środków europejskich.
  reprezentujący szereg uczelni technicznych i instytutów naukowych.

 

Wydarzenie miało miejsce podczas uroczystości 25-lecia KIG.

Dokument został podpisany przez prof. Jana Szmidta, Przewodniczącego Komitetu Sterującego Polskiego Instytutu Technologii i Andrzej Arendarskiego, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej. W spotkaniu brali udział przedsiębiorcy, eksperci i politycy.