logologoPB
FacebookFeed

Aktualności

26 Lut

ERA.Net Smart Grids Plus

Posted by

 

Informujemy, że 30.01.2015 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA.Net Smart Grids Plus. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu inteligentnych sieci wysokoenergetycznych.
Celem konkursu ERA-Net Smart Grids Plus jest wspieranie projektów ukierunkowanych na fazę demonstracyjną i pilotażową w obszarze inteligentnych sieci wysokoenergetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem walidacji, skalowania i replikacji, integrujących trzy płaszczyzny badawcze na poziomie użytkowników, rynku i technologii (zob. sekcja 3.1 w dok. Call text) oraz mających na celu zwiększenie poziomu gotowości technologicznej (TLR) proponowanych rozwiązań – przejście z TRL 5-6 do TRL 6-7 (zob. Annex C w dok. Call text). Więcej informacji: http://ncbr.gov.pl

Spotkanie będzie poświęcone przygotowaniu wniosków na konkursy w obszarze "Secure Societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens" w ramach programu Horyzont 2020. Otwarcie konkursów Komisja Europejska zaplanowała na koniec marca 2015 r. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, rejestracja jest obowiązkowa. Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 marca.