logologoPB
FacebookFeed

Aktualności

18 Cze

Nowe produkty Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Posted by

 

W ramach programu Horyzont 2020 Komisja Europejska i Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) uruchomiły trzy nowe produkty InnovFin oraz rozszerzyły możliwości InnovFin Advisory.

InnovFin Energy Demo Projects to innowacyjny instrument finansowy oparty o podział ryzyka, mający za zadanie wspierać innowacyjne, demonstracyjne projekty z zakresu odnawialnej energii, ogniw paliwowych i wodoru. We wstępnej fazie przewidziano 100 milionów euro na ten instrument. Produkt powstał, aby wspierać projekty stosujące rozwiązania techniczne będące w fazie testów i rozwoju, jeszcze przed komercjalizacją, które często ze względu na wysokie ryzyko mogłyby mieć problem z pozyskaniem finansowania. Instrument oferował będzie pożyczki oraz gwarancje kredytowe. InnovFin Energy Demo Projects wpisuje się w szerszy aspekt działań na rzecz Unii Energetycznej oraz Strategic Energy Technology (SET) Plan.

InnovFin Infectious Diseases jest instrumentem stymulującym badania i rozwój w dziedzinie zwalczania chorób zakaźnych. W ramach instrumentu grupa EBI wspiera przedsięwzięcia, które z sukcesem przeszły fazę testów przedklinicznych oraz najlepiej wstępną fazę badań klinicznych, poszukujących wsparcia na etapie dalszych prób klinicznych lub dodatkowej weryfikacji badań klinicznych. Grupa EBI będzie oferowała szeroki wachlarz instrumentów, od dłużnych – pożyczek (uprzywilejowanych, warunkowych i finansowania mezzanine) po instrumenty finansowe oparte o podział ryzyka z możliwością umorzenia długu w przypadku niepowodzenia projektu. By zminimalizować ryzyko instrumentu i zapewnić optymalne rozdysponowanie funduszy projekty muszą mieć udowodniony wpływ na zdrowie publiczne oraz posiadać potencjał rynkowy. Dodatkowo organizatorzy projektów są zobowiązani do pokaźnego współfinansowania przedsięwzięcia. We wstępnej fazie przewidziano 100 milionów euro na ten instrument.

InnovFin SME Venture Capital Facility jest instrumentem kapitałowym, przez który Europejski Fundusz Inwestycyjny zainwestuje 430 milionów euro głównie w fundusze Venture Capital oraz inne fundusze, również te współpracujące z aniołami biznesu. Fundusze te będą następnie inwestować w przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju, prowadzące działalność badawczą i innowacyjną. Szczególny nacisk będzie położony na branże związane z naukami przyrodniczymi, czystą energią i nowoczesnymi technologiami.

Pośrednicy finansowi zostaną wybrani w formie otwartego naboru ogłoszonego na stronie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. EIF będzie współpracować z około 30 pośrednikami finansowymi, którzy w sumie podczas trwania programu zainwestują w przedsiębiorstwa około 1,2 – 1,6 miliarda euro.

W ramach instrumentu oferowane będzie finansowanie inwestorskie dla funduszy realizujących inwestycje wysokiego ryzyka (VC), w celu poprawy dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju.

Rozszerzono również mandat InnovFin Advisory, które będzie również zajmować się zrównoważonym i zamkniętym obiegiem gospodarczym (circular economy), biogospodarką, strategicznymi technologiami w dziedzinie energetyki. InnovFin Advisory będzie również wspierał projekty InnovFin Energy Demo oraz Infectious Diseases oraz będzie miał za zadanie pozyskać dodatkowe środki finansowe ze strony prywatnych i publicznych inwestorów.

Informacja o uruchomieniu nowych produktów przekazana została na konferencji First Innovative Enterprise Week w Rydze.

Więcej informacji o nowych produktach InnovFin tutaj.