logologoPB
FacebookFeed

Aktualności

15 Paź

Potwierdzenie jakości dla niesfinansowanych projektów H2020

Posted by

Komisja Europejska rozpoczyna wdrażanie nowej inicjatywy – „Pieczęć Doskonałości”. Jej celem jest poprawa synergii między finansowaniem badań przez UE a polityką regionalną.

Nowy program „Pieczęci Doskonałości” umożliwi regionom uznawanie znaku jakości przyznawanego obiecującym propozycjom projektów z programu Horyzont 2020 oraz wspieranie ich dostępu do różnych źródeł finansowania, takich jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSI) czy innych krajowych lub regionalnych programów inwestycyjnych.

Znak jakości „Pieczęć Doskonałości” będzie przyznawany obiecującym projektom złożonym w ramach programu „Horyzont 2020”, którym nie można było zapewnić finansowania ze względu na ograniczenia budżetowe, które jednak uzyskały wysoką ocenę. W fazie pilotażowej, „Pieczęć Doskonałości” będzie przyznawana wnioskom złożonym przez małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach Instrumentu MŚP. Działanie takie mogłoby zostać później rozszerzone na więcej obszarów programu Horyzont 2020.

Szczegółowe informacje na stronie Komisji Europejskiej.