logologoPB
FacebookFeed

Aktualności

Dzień Informacyjny w obszarze Bezpieczne społeczeństwa

Spotkanie będzie poświęcone przygotowaniu wniosków na konkursy w obszarze "Secure Societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens" w ramach programu Horyzont 2020. Otwarcie konkursów Komisja Europejska zaplanowała na koniec marca 2015 r. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, rejestracja jest obowiązkowa. Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 marca.

 

ERA.Net Smart Grids Plus

Informujemy, że 30.01.2015 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA.Net Smart Grids Plus. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu inteligentnych sieci wysokoenergetycznych.

„PAKT DLA INNOWACYJNOŚCI” podpisany

19 lutego br., w obecności wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, Polski Instytut Technologii, skupiający szereg uczelni technicznych i instytutów naukowych oraz Krajowa Izba Gospodarcza podpisały „PAKT DLA INNOWACYJNOŚCI”.

Stowarzyszenie Ukrainy z programem Horyzont 2020

Komisja Europejska przewiduje w marcu podpisanie z Ukrainą umowy stowarzyszeniowej do programu Horyzont 2020. Umowa zacznie obowiązywać po tym, jak władze Ukrainy ratyfikują ją i poinformują o tym KE.

Konsultacje publiczne w obszarze Obserwacji Ziemi

Zachęcamy do udziału w konsultacjach i wypełnienia ankiety. Jest to idealna okazja do wyrażenia swojej opinii na temat planowanych i podejmowanych przez Unię Europejską działań w zakresie Obserwacji Ziemi.

Zostań ekspertem Komisji Europejskiej

Zachęcamy do rejestracji w bazie ekspertów, którzy m.in. będą oceniać wnioski składane w programie Horyzont 2020. Oferta skierowana jest do osób, które mają wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i doświadczenie oraz dobrze znają język angielski. Potrzebni są naukowcy, przedsiębiorcy, specjaliści od innowacji itp.

Program Fulbright Specialist

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza do składania wniosków w konkursie programu Fulbright Specialist. Celem programu rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami naukowo-badawczymi, a amerykańskimi naukowcami. Wymiana obejmuje prowadzenie wykładów, seminariów, szkoleń dla nauczycieli, konferencji lub warsztatów. Wnioski można składać do 1 kwietnia br.

Fazy I i II w ramach Instrumentu dla MŚP

Do 18 marca br. można składać wnioski do fazy I i II w ramach Instrumentu dla MŚP. Instrument ten jest skierowany do innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie finansowe oferowane w zakresie instrumentu ma umożliwić skuteczną komercjalizację rozwiązania na rynku europejskim, poprzez weryfikację komercyjną i technologiczną (faza I) oraz doprowadzenie technologii do momentu, kiedy będzie gotowa do wdrożenia (faza II).

Badania kliniczne w H2020 - webinarium

Webinarium jest skierowane w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw i instytutów badawczych zainteresowanych złożeniem wniosków, które obejmują badania kliniczne w projektach Horyzontu 2020. Udział jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja.

Proposal Check Event for ICT related calls (Warszawa, 24.03.2015)

Project Ideal-ist organizuje „Ideal-ist Proposal Check Event for for ICT related calls in Horizon2020 (2015)” impreza ta ma pomóc wnioskodawcom Programu Horyzont 2020 startującym w najnowszych konkursach wymagających zastosowań ICT złożyć wysokiej jakości wniosek projektowy.