logologoPB
FacebookFeed

24 Wrz

10 mln zł na dofinansowanie ochrony patentowej dla przedsiębiorców i naukowców

Posted by

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło czwarty konkurs w programie Patent Plus, którego celem jest wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową.

W wielu branżach o uzyskaniu lub utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym decyduje zapewnienie ochrony prawnej wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Dążąc do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki wspieramy naszych naukowców oraz przedsiębiorców w zakresie ochrony ich innowacji zagranicą – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

O dofinansowanie w ramach programu Patent Plus starać się mogą firmy, uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe PAN. Wsparcie może zostać udzielone na pokrycie kosztów  zgłoszenia wynalazku w procedurze EPC, zgłoszenia wynalazku w trybie PCT, wejście w fazy krajowe państw (innych niż RP) w których zgłaszający zgodnie z deklaracją  ubiega się o patent jak również analiz ekonomicznych i strategii komercjalizacji wynalazku.

Budżet konkursu wynosi 10 mln zł, a maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu może wynieść nawet 800 tys. zł. Nabór wniosków rozpocznie się 6 października i potrwa do 5 listopada 2014 r. W celu ułatwienia aplikowania uruchomiony zostanie elektroniczny system składania wniosków.

W ramach dotychczas rozstrzygniętych trzech konkursów programu Patent Plus wsparcie w łącznej wysokości prawie 11 mln zł otrzymały 32 podmioty, w tym 15 przedsiębiorców. Wyłonione projekty dotyczą wynalazków z różnych dziedzin. Znajdują się wśród nich m.in. projekty dotyczące sposobu wytwarzania protezy ucha środkowego, modułu do odczytu testów skaryfikacyjnych w podczerwieni, światłowodów mikrostrukturalnych czy kryptografii kwantowej.

Więcej informacji na stronie NCBR.gov.pl

 

Źródło: NCBiR