logologoPB
FacebookFeed

15 Mar

„Premia na Horyzoncie” – otwarty nabór wniosków

Posted by

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu „Premia na Horyzoncie” na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” oraz w programie Euratom.

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach wymienionych programów. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o przyznanie środków na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów. Warunkiem jest podpisanie umowy na realizację projektu przed dniem złożenia wniosku.

Treść ogłoszenia na stronie MNiSW.