logologoPB
FacebookFeed

NCN wraz z siecią HERA ogłosi nowy konkursu w dziedzinie nauk humanistycznych

Narodowe Centrum Nauki (NCN) wraz z siecią HERA ogłosi nowy konkursu na międzynarodowe projekty badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych pt. „Uses of the Past„. Prezentacja tematu nowego konkursu odbędzie się 29 stycznia 2015 r. w Tallinie

Twinning Grants w ramach projektów IncoNet EaP i IncoNet CA

W ramach projektów IncoNet EaP i IncoNet CA otwarto konkursy, w których można aplikować o tzw. ‚Twinning Grants’ na wsparcie współpracy z zespołami badawczymi z krajów Partnerstwa Wschodniego (IncoNet EaP) i Centralnej Azji (IncoNet CA)

ERC Starting Grants - ruszył nabór wniosków

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu ERC Starting Grants, którego organizatorem jest European Research Council. Konkurs adresowany jest do wybitnych młodych naukowców, którzy znajdują się na początkowym etapie kariery naukowej i pracują nad stworzeniem własnego zespołu badawczego.