logologoPB
FacebookFeed

„Connecting Australian European Science and Innovation Excellence” – zaproszenie do współpracy

Connecting Australian European Science and Innovation Excellence (CAESIE) to dwustronny program partnerski pomiędzy Unią Europejską a Australią. Jego celem jest promowanie współpracy australijskich i europejskich naukowców oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

O inwestycjach zagranicznych, konkurencyjności polskiej gospodarki oraz B+R podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

Czy inwestowanie państwa oraz prywatnego kapitału w badania i rozwój mogą zwiększyć globalne znaczenie naszego kraju? Jak przyciągać zagranicznych inwestorów do  budowy potencjału polskiej gospodarki i nauki? Między innymi na takie pytania będą starali się znaleźć odpowiedzi uczestnicy dzisiejszej debaty. Bierze w niej udział zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Leszek Grabarczyk.