logologoPB
FacebookFeed

Kongres Innowacji Polskich

Kongres Innowacji Polskich będzie okazją do zaprezentowania osiągnięć polskiej nauki i biznesu w dziedzinie innowacyjnych technologii i rozwiązań, a także będzie miejscem wymiany informacji i myśli oraz nawiązania nowych kontaktów. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE objął patronat nad Kongresem. Andrzej Galik - zastępca dyrektora KPK PB UE weźmie udział w sesji otwierającej.

Jak przygotować wnioski na SME Instrument - wskazówki dla firm

Komisja Europejska opublikowała listę wskazówek dla potencjalnych aplikantów do Instrumentu MŚP. Zostały one opracowane na podstawie wyników uzyskanych z analizy ponad 2500 wniosków. Niektóre z tych wskazówek mogą wydawać się oczywiste, ale na sukces wniosku mogą wpłynąć, nieistotne z pozoru, szczegóły.