logologoPB
FacebookFeed

02 Paź

Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej

Posted by

 

Granice międzynarodowej ochrony własności intelektualnej  oraz Międzynarodowa ochrona własności przemysłowej. Procedury ochronne i zwalczanie naruszeń – to tytuły dwóch bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Urząd Patentowy.

Szkolenia te odbędą się w Małej Auli Politechniki Warszawskiej w dniach 14 i 15 października 2014 r. Przedsięwzięcia adresowane są w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu i będą poświęcone między innymi zasadzie terytorialności w prawie własności intelektualnej, procedurom uzyskiwania ochrony oraz naruszeniom praw wyłącznych.

Rejestracja na szkolenia potrwa do 10 października br. i odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną – poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie: www.uprp.pl

Program szkoleń:

14 października 2014 r. i 15 października 2014 r.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Wydziałem Wspierania Innowacyjności, tel. 22 579 00 47.