logologoPB
FacebookFeed

08 Paź

Jak uczestniczyć w programie Horyzont 2020 - oferta dla medyków

Posted by

 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE oraz Krajowym Punktem Kontaktowym PB UE zaprasza na spotkanie informacyjne "Jak uczestniczyć w programie Horyzont 2020 - oferta dla medyków".

Tematyka spotkania dedykowana jest wszystkim zainteresowanym udziałem w Programie Ramowym Horyzont 2020.

Jednym z głównych filarów Programu Horyzont 2020 są Wyzwania Społeczne, w których jednym z priorytetów jest Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan. Celem tego priorytetu jest zapewnienie wszystkim obywatelom (dzieciom, dorosłym i ludziom starszym) zdrowia i dobrostanu przez całe życie oraz wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Priorytet ten składa się z sześciu części składowych:

1.Wiedza na temat zdrowia, dobrostanu i chorób,
2. Zapobieganie chorobom,
3. Leczenie chorób i postępowanie z nimi,
4. Aktywne starzenie się i samodzielne zarządzanie stanem zdrowia,
5. Metody i dane,
6. Świadczenie opieki zdrowotnej i opieka zintegrowana.Budżet priorytetu zdrowie to ok. 7 471,8 mln euro.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Program spotkania:

10.00 - 10.30 - Rejestracja
10.30 - 10.35 - Powitanie uczestników - prof. dr hab. Adam Krętowski (Prorektor ds. Nauki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
10.35 - 11.15 - Możliwości uczestnictwa w programie Horyzont 2020. Dokumentacja konkursowa - Participant Portal Joanna Niedziałek (Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE)
11.15 - 12.00 - Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan - Wyzwania społeczne w programie Horyzont 2020 Ewa Szkiłądź (Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE)
12.00 - 12.15 - Pytania, Zakończenie spotkania.

 

Spotkanie odbędzie się 15 października 2014r. w godzinach 10.00 - 12.15 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku , Sala Kolumnowa ul. Kilińskiego 1, Białystok.