logologoPB
FacebookFeed

30 Paź

Przestrzeń Kosmiczna w programie Horyzont 2020 - 18.11.2014r.

Posted by

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE zaprasza na spotkanie informacyjne "Przestrzeń Kosmiczna w programie Horyzont 2020"

Tematyka spotkania dedykowana jest wszystkim zainteresowanym udziałem w Programie Ramowym Horyzont 2020.

Jednym z głównych filarów Programu Horyzont 2020 jest Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leaderschip), w którym jednym z priorytetów jest Przestrzeń Kosmiczna. Celem tego priorytetu jest badanie i rozwój w zakresie technologii kosmicznych prowadzonych w skoordynowany sposób w ramach Europejskiej Polityki Kosmicznej.
Główne obszary tematyczne, w ramach których ogłaszane będą konkursy to:

1.Nawigacja satelitarna
2. Obserwacje satelitarne
3. Ochrona przed zagrożeniami z/w przestrzeni kosmicznej
4. Zapewnienie konkurencyjności Europy w zakresie technologii kosmicznych
5. Współpraca międzynarodowa
6. Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw.

Budżet priorytetu zdrowie to ok. 1,4 mld euro.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Zakres tematyczny spotkania:

- Wprowadzenie do programu Horyzont 2020
- Przestrzeń kosmiczna w Programie Horyzont 2020 - konkursy 2015
- Współpraca Polski z Europejską Agencją Kosmiczną
- Dyskusja i konsultacje indywidualne

Spotkanie przeprowadzone zostanie przez eksperta Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE - mgr Piotra Świerczyńskiego.


Spotkanie  odbędzie się 18 listopada 2014r. w godzinach 10.30 - 13.30 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej , sala 107 (parter) ul. Wiejska 45C,Białystok.

Formularz zgłoszeniowy: