logologoPB
FacebookFeed

12 Mar

Open Research Data: Implications for Science and Society

Posted by

 

Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 maja 2015 r. w Warszawie. Skierowana jest do wszystkich zainteresowanych zarówno korzystaniem z otwartych danych badawczych, jak i udostępnianiem własnych wyników badań międzynarodowej społeczności, a także do osób odpowiedzialnych za politykę zarządzania danymi w ośrodkach naukowych i do pracowników instytucji finansujących badania.

http://opendataconference2015.pon.edu.pl/