logologoPB
FacebookFeed

16 Cze

"ELEMENTY DOBREGO WNIOSKU W HORIZON 2020 ORAZ PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW NA KONKURS MSC IF"

Posted by

 

 

 


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE zapraszają na bezpłatne warsztaty pt. "Elementy dobrego wniosku w HORIZON 2020 oraz przygotowanie wniosków na konkurs Marie Skłodowska Curie IF", które odbędą się 2-3 lipca 2015 r. W godzinach 9:45 - 15:00 na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, sala 128 (I piętro) ul. Wiejska 45a, 15-351 Białystok.

 Spotkania poprowadzą eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE

 Zakres Tematyczny:

2 LIPCA

  • Horyzont 2020
  • Dokumentacja konkursowa Participant Portal – rodzaje projektów, kryteria formalne oceny wniosków, konkursy jedno i dwuetapowe
  • Elementy dobrego wniosku - ćwiczenia
  1. Excellence: Naukowa i technologiczna doskonałość projektu
  2. Impact: Wykorzystanie i upowszechnienie wyników
  3. Imprementation - Quality and efficiency of the implementation: Jakość i efektywność zarządzania projektem
  • Elektroniczny system składania wniosków

 

3 LIPCA

  • Cele i ogólne zasady uczestnictwa w projektach IF
  • Przygotowanie części A wniosku
  • Przygotowanie części B wniosku

 

Warsztaty skierowane są do doświadczonych naukowców (stopień doktora, lub powyżej 4 lat stażu naukowego po uzyskaniu tytułu magistra), przygotowujących wnioski w ramach otwartego dnia 12.03.2015 r, konkursu: "Marie Skłodowska-Curie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)"

Przed warsztatami prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową, w tym z programem pracy (Work Programme) oraz przewodnikiem dla wnioskodawców (Guide for Applicants), dostępnymi na stronie konkursu ogłoszonego na Portalu Uczestnika (Participant Portal):

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html

 AGENDA WARSZTATÓW

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Rejestracja trwa do 29.06.2015 r. poprzez formularz umieszczony poniżej.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY