logologoPB
FacebookFeed

Aktualności

14 Mar

Dofinansowanie projektów MSCA RISE przez MNiSW

Posted by

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało informację dotyczącą możliwości przyznania dodatkowych środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego realizowanego na podstawie grantu Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange.

09 Mar

Stypendia czekają na wybitnych młodych naukowców

Posted by

Przypominamy, że wybitni młodzi badacze mogą ubiegać się o stypendia MNiSW na rozwój działalności naukowej. O finansowanie mogą starać się naukowcy, którzy nie ukończyli jeszcze 35 lat i prowadzą badania naukowo-rozwojowe. Tegoroczny nabór wniosków potrwa do 31 marca 2016 r.

08 Mar

Komunikat KPK o zamiarze powołania przez KE grupy doradców

Posted by

Komisja Europejska zamierza powołać grupę doradców, którzy wejdą w skład Open Science Policy Platform (OSPP). Grupa ma składać się z 20-30 ekspertów reprezentujących europejskie instytucje naukowe.