logologoPB
FacebookFeed

Wybrane mechanizmy finansowe wspierające prace B+R

on poniedziałek, 22 wrzesień 2014 09:31

 

Przedstawiamy Państwu publikację Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE zawierającą zbiór informacji na temat mechanizmów finansowych wspierających prace badawczo - rozwojowe.

W niniejszej publikacji znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące Programu Ramowego Horyzont 2020, a także otwartych oraz planowanych konkursów ogłaszanych na poziomie krajowym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Publikacja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych udziałem w międzynarodowych i krajowych programach badawczo - rozwojowych, w szczególności do instytucji naukowych oraz  przedsiębiorców.

Prezentowana publikacja ma charakter poglądowy i jest zbiorem podstawowych informacji na wybrane tematy. W celu uzyskania kompletnych informacji należy odnieść się do informacji udzielanych przez instytucje zarządzające programami.

Zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, którzy chętnie pomogą Państwu w odnalezieniu odpowiedniego źródła finansowania do prowadzonych przez Państwa prac.