logologoPB
FacebookFeed

Kim jesteśmy

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Politechnice Białostockiej rozpoczął funkcjonowanie 1 stycznia 2014 roku, początkowo, jako Lokalny Punkt Kontaktowy 7 Programu Ramowego UE funkcjionujący przy Biurze ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych PB.

Misją przyświecającą pracownikom Punktu jest wsparcie Polskich jednostek w aplikacji o fundusze Programu Ramowego Horyzont 2020 poprzez udzielanie pomocy obecnym i potencjalnym beneficjentom.

Kim jesteśmy

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Politechnice Białostockiej rozpoczął funkcjonowanie 1 stycznia 2014 roku, początkowo, jako Lokalny Punkt Kontaktowy 7 Programu Ramowego UE funkcjionujący przy Biurze ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych PB.

Od roku 2014, na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Lokalny Punkt Kontaktowy 7 Programu Ramowego UE został przekształcony w Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w latach 2014 – 2020.

  1. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE funkcjonuje w ramach Biura ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych i należy do konsorcjum Sieci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy IPPT PAN.

W skład Konsorcjum Sieci KPK  wchodzą instytucje z całej Polski. Politechnika Białostocka jest przedstawicielem województwa podlaskiego.

Sieć KPK reprezentują:

Koordynator Sieci KPK - Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy IPPT PAN,

Region Centralny (woj. mazowieckie) - Uniwersytet Warszawski, RPK przy Biurze Obsługi Badań;

Region Łódzki (woj. łódzkie) - Uniwersytet Łódzki, Rektorat UŁ

Region Podlaski (woj. podlaskie) - Politechnika Białostocka, Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych

Region Południowy (woj. małopolskie, podkarpackie) - Politechnika Krakowska, Centrum Transferu Technologii (CTT PK)

Region Południowo-Zachodni (woj. dolnośląskie) - Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Region Północny (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie) - Politechnika Gdańska

Region Północno-Wschodni (woj. warmińsko-mazurskie) - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

Region Północno-Zachodni (woj. zachodniopomorskie) - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Region Śląski (woj. śląskie i opolskie) - Politechnika Śląska, Centrum Zarządzania Projektami, Biuro Obsługi Programów Europejskich

Region Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie) - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

Region Zachodni (woj. wielkopolskie i lubuskie) - Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Co robimy

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zajmuje się działalnością informacyjno-promocyjną w zakresie Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz innych programów badawczych Unii Europejskiej.

Misją przyświecającą pracownikom Punktu jest wsparcie Polskich jednostek w aplikacji o fundusze Programu Ramowego Horyzont 2020 poprzez udzielanie pomocy obecnym i potencjalnym beneficjentom.

Celem działalności jest zwiększenie udziału polskich podmiotów w 7.PR poprzez:

poprawę świadomości środowisk naukowców i przedsiębiorców o możliwościach i korzyściach płynących z udziału w Programie,

ciągłą poprawę jakości świadczonych usług.


Oferta Sieci Krajowego Punktu Kontaktowego :

Działania informacyjne, w tym:
− dni informacyjne, których celem jest przekazanie podstawowych informacji na temat programu HORYZONT 2020, zasad uczestnictwa, aktualnych konkursów w poszczególnych obszarach tematycznych oraz innych możliwości wsparcia badań i innowacji;
− prowadzenie krajowego portalu informacyjnego H2020 oraz portali regionalnych;
− udostępnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych.


Działania szkoleniowe, w tym:
− szkolenia/warsztaty tematyczne – m.in. z zasad przygotowywania i składania wniosków, aspektów finansowych i prawnych, zagadnień ochrony praw własności intelektualnej, zarządzania i rozliczania projektów;
− szkolenia dedykowane – spotkania dopasowane do potrzeb grup odbiorców zainteresowanych wybranymi zagadnieniami związanymiz możliwością uczestnictwa w programie HORYZONT 2020.
Działania mentoringowe:
−wielotorowe działania wspierające o charakterze informacyjno-szkoleniowo-doradczym, dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych zespołów, określone w czasie i oparte na identyfikacji kluczowych obszarów zainteresowania. Ich celem będzie osiągnięcie przez zespół gotowości do podjęcia aktywnego uczestnictwa w inicjatywach Programu Ramowego HORYZONT 2020.

Działania konsultacyjne, w tym:


− indywidualne konsultacje realizowane drogą telefoniczną, e-mailową oraz bezpośrednio podczas spotkań, w zakresie wszystkich zapytań dotyczących i realizacji projektów w ramach programu HORYZONT 2020;
− konsultacje wniosków projektowych przygotowywanych w ramach konkursów programu HORYZONT 2020;
− pośredniczenie w poszukiwaniu partnerów, a także prowadzenie bazy ofert współpracy.

Powyższa oferta realizowana będzie przez ekspertów Sieci KPK we wszystkich regionach naszego kraju. Szczegółowe informacje i kontakty dostępne są na naszym portalu w zakładce Sieć KPK.


Dzięki finansowaniu działalności ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wszelkiej pomocy, wszystkim zainteresowanym, udzielamy bezpłatnie.