logologoPB
FacebookFeed

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Politechnice Białostockiej rozpoczął funkcjonowanie 1 stycznia 2014 roku, początkowo, jako Lokalny Punkt Kontaktowy 7 Programu Ramowego UE funkcjionujący przy Biurze ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych PB.

 

Od roku 2014, na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Lokalny Punkt Kontaktowy 7 Programu Ramowego UE został przekształcony w Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w latach 2014 – 2020.

 

Obecnie Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE funkcjonuje w ramach Biura ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych i należy do konsorcjum Sieci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy IPPT PAN.

 

W skład Konsorcjum Sieci KPK  wchodzą instytucje z całej Polski. Politechnika Białostocka jest przedstawicielem województwa podlaskiego.

 

Sieć KPK reprezentują:bez tytułu

 

 • Koordynator Sieci KPK - Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy IPPT PAN,

 • Region Centralny (woj. mazowieckie) - Uniwersytet Warszawski, RPK przy Biurze Obsługi Badań;

 • Region Łódzki (woj. łódzkie) - Uniwersytet Łódzki, Rektorat UŁ                                                                

 • Region Podlaski (woj. podlaskie) - Politechnika Białostocka, Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych

 • Region Południowy (woj. małopolskie, podkarpackie) - Politechnika Krakowska, Centrum Transferu Technologii (CTT PK)

 • Region Południowo-Zachodni (woj. dolnośląskie) - Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

 • Region Północny (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie) - Politechnika Gdańska

 • Region Północno-Wschodni (woj. warmińsko-mazurskie) - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

 • Region Północno-Zachodni (woj. zachodniopomorskie) - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

 • Region Śląski (woj. śląskie i opolskie) - Politechnika Śląska, Centrum Zarządzania Projektami, Biuro Obsługi Programów Europejskich

 • Region Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie) - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

 • Region Zachodni (woj. wielkopolskie i lubuskie) - Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Czym się zajmujemy:

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zajmuje się działalnością informacyjno-promocyjną w zakresie Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz innych programów badawczych Unii Europejskiej.

 

Misją przyświecającą pracownikom Punktu jest wsparcie Polskich jednostek w aplikacji o fundusze Programu Ramowego Horyzont 2020 poprzez udzielanie pomocy obecnym i potencjalnym beneficjentom.

 

Celem działalności jest zwiększenie udziału polskich podmiotów w 7.PR poprzez:

 

 • poprawę świadomości środowisk naukowców i przedsiębiorców o możliwościach i korzyściach płynących z udziału w Programie,

 • ciągłą poprawę jakości świadczonych usług.

 

Oferta Sieci Krajowego Punktu Kontaktowego :

 

 

I. Działania informacyjne, w tym:

 

 • dni informacyjne, których celem jest przekazanie podstawowych informacji na temat programu HORYZONT 2020, zasad uczestnictwa, aktualnych konkursów w poszczególnych obszarach tematycznych oraz innych możliwości wsparcia badań i innowacji;

 • prowadzenie krajowego portalu informacyjnego H2020 oraz portali regionalnych;

 • dostępnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych.


II. Działania szkoleniowe, w tym:

 

 • szkolenia/warsztaty tematyczne – m.in. z zasad przygotowywania i składania wniosków, aspektów finansowych i prawnych, zagadnień ochrony praw własności intelektualnej, zarządzania i rozliczania projektów;

 • szkolenia dedykowane – spotkania dopasowane do potrzeb grup odbiorców zainteresowanych wybranymi zagadnieniami związanymiz możliwością uczestnictwa w programie HORYZONT 2020.

 

 

III. Działania mentoringowe − wielotorowe działania wspierające o charakterze informacyjno-szkoleniowo-doradczym, dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych zespołów, określone w czasie i oparte na identyfikacji kluczowych obszarów zainteresowania. Ich celem będzie osiągnięcie przez zespół gotowości do podjęcia aktywnego uczestnictwa w inicjatywach Programu Ramowego HORYZONT 2020.

 

IV. Działania konsultacyjne, w tym:

 

 • indywidualne konsultacje realizowane drogą telefoniczną, e-mailową oraz bezpośrednio podczas spotkań, w zakresie wszystkich zapytań dotyczących i realizacji projektów w ramach programu HORYZONT 2020;

 • konsultacje wniosków projektowych przygotowywanych w ramach konkursów programu HORYZONT 2020;

 • pośredniczenie w poszukiwaniu partnerów, a także prowadzenie bazy ofert współpracy.

 

Powyższa oferta realizowana będzie przez ekspertów Sieci KPK we wszystkich regionach naszego kraju. Szczegółowe informacje i kontakty dostępne są na naszym portalu w zakładce Sieć KPK.


Dzięki finansowaniu działalności ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wszelkiej pomocy, wszystkim zainteresowanym, udzielamy bezpłatnie.