logologoPB
FacebookFeed

Oferta RPK Białystok

Działania informacyjne, w tym:

 

  • dni informacyjne, których celem jest przekazanie podstawowych informacji na temat programu HORYZONT 2020, zasad uczestnictwa, aktualnych konkursów w poszczególnych obszarach tematycznych oraz innych możliwości wsparcia badań i innowacji;
  • prowadzenie krajowego portalu informacyjnego H2020 oraz portali regionalnych;
  • udostępnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych.

 

Działania szkoleniowe, w tym:

 

  • szkolenia/warsztaty tematyczne – m.in. z zasad przygotowywania i składania wniosków, aspektów finansowych i prawnych, zagadnień ochrony praw własności intelektualnej, zarządzania i rozliczania projektów;
  • szkolenia dedykowane – spotkania dopasowane do potrzeb grup odbiorców zainteresowanych wybranymi zagadnieniami związanymi z możliwością uczestnictwa w programie HORYZONT 2020. 

 

Działania mentoringowe: −wielotorowe działania wspierające o charakterze informacyjno-szkoleniowo-doradczym, dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych zespołów, określone w czasie i oparte na identyfikacji kluczowych obszarów zainteresowania. Ich celem będzie osiągnięcie przez zespół gotowości do podjęcia aktywnego uczestnictwa w inicjatywach Programu Ramowego HORYZONT 2020.

 

Działania konsultacyjne, w tym:

 

  • indywidualne konsultacje realizowane drogą telefoniczną, e-mailową oraz bezpośrednio podczas spotkań, w zakresie wszystkich zapytań dotyczących i realizacji projektów w ramach programu HORYZONT 2020;
  • konsultacje wniosków projektowych przygotowywanych w ramach konkursów programu HORYZONT 2020;
  • pośredniczenie w poszukiwaniu partnerów, a także prowadzenie bazy ofert współpracy.

 

 

Powyższa oferta realizowana będzie przez ekspertów Sieci KPK we wszystkich regionach naszego kraju. Szczegółowe informacje i kontakty dostępne są na naszym portalu w zakładce Sieć KPK.