logologoPB
FacebookFeed

20 Sie

150 mln zł na badania naukowe w ramach programu BIOSTRATEG

Posted by

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Informujemy, iż NCBR ogłosił nabór wniosków w I konkursie w ramach programu: „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG.
 
Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF https://osf.opi.org.pl od 14 sierpnia do 13 października 2014 r. (do godziny 16:00).
 
 
Dofinansowanie realizacji projektu może być przeznaczone na:
 
a) fazę badawczą obejmującą badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe;

b) fazę przygotowań do wdrożeń.

Zakres tematyczny:

1) Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności

2) Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej

3) Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa

4) Ochrona bioróżnorodności i zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej

5)Leśnictwo i przemysł drzewny


Szczegółowe informacje na temat konkursu (m.in regulamin, wzory wniosków, formularze) dostępne są na stronie:
 
 
http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/aktualnosci/art,2880,otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-w-ramach-programu-srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo-biostrateg.html